מושגי מפתח באינטרנט

רשימת מושגים


בעמוד זה ניסינו לרכז מספר מושגי מפתח שנשמעים באופן יומיומי בתחום קידום אתרים. המטרה היא להציג בצורה תמציתית וברורה את המושגים ולהקל על שפה משותפת.

 • Search Engine Optimization - SEO

 • Search Engine Marketing -SEM

 • Cost Per thousand impressions -CPM

 • Cost Per Click -CPC

 • Content Management System -CMS

 • TITLE - כותרת העמוד

 • Search Engine Results Page -SERP

 • Click Through Rate -CTR

 • SandBox - אפקט ארגז החול

 • PageRank -PR

 • Meta Tags - תגי מטא

 • Landing Page - עמוד נחיתה

 • ROI - החזר השקעה

 • Pay Per Click - PPC